Personel

Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

Doç.Dr.Ali Gökhan YAVUZ

 

Akademik ve İdari Personel

Arş. Gör. Dr. İsmail TONBULOĞLU

Arş. Gör. Hasan TOKATLI

Arş. Gör. Serkan SALTÜRK

Arş. Gör. Tuba SOYDAN SALTÜRK 

Abdullah Hilmi KARACA

Mustafa Ahmet ÇAKIR